Kloak-Separering

I forbindelse med renovering af kloaker skal regnvand fra tage og andre overflader kobles fra spildevandssystemet, så det ikke bliver unødigt overbelastet.

Dette kan gøres ved at tilslutte regnvandet til et regnvandsstik eller føre det til faskiner.