Biologisk minirenseanlæg

Biologisk minirenseanlæg kan anvendes hvor der ikke er mulighed for tilslutning til offentlig kloakering, og hvor der samtidig ikke er mulighed for at nedsive spildevandet på normal vis.

Se mere under Links