Beplantet Filteranlæg

Beplantet filteranlæg kan anvendes til rensning af spildevand i det åbne land hvor der f.eks. ikke kan nedsives eller p.g.a. manglende afstandskrav. Anlægget fylder kun 16 m2 for en husstand. Et beplantet filteranlæg renser som standard “O” og “SO” men kan let udvides til “SOP”, Se mere på www.kilianwater.com

“>Slideshow 03      kilde: Kilian water