Kabelarbejde

Kabel-/rørarbejde udføres med kabelplov, gravemaskine m.m. i forbindelse med nedlægning af høj-/lavspændingskabler, antennekabler, tomrør m.m.