Nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlæg udføres i det åbne land hvor der ikke er mulighed for tilslutning til offentlig kloakering.